Word to Pdf | word’den Pdf’e Çevirme

Word to Pdf | word’den Pdf’e Çevirme

Dipnot Yöntemine Göre Kaynak Gösterme | Detaylı

Dipnot Yöntemine Göre Kaynak Gösterme Detaylı Örnekler

Kolayca, Pdf dosyası kitap (booklet) olarak nasıl yazdırılır?

bir booklet programı kullanarak çoklu pdf dosyalarınızı kitap gibi kolayca yazdırabilirsiniz.

Tüm Yayınlar

Arduino Programlama Giriş / Temel Fonksiyonlar

Arduino programlama dili sadeleştirilmiş C++ dilini kullanmaktadır. Bu sadeleştirilmiş C++ dili; tanımlamalar, kurulum ve ana program bloğu olmak üzere genel olarak üç bölümden oluşur. Arduino programını açtığımızda karşımıza çıkan ekranda…

kültür endüstrisi

Kültür Endüstrisi Nedir?

Kültür Endüstrisi kavramını Adorno ve Horkheimer’ın, 19. yüzyılın sonu 20.yüzyılın başlarında özellikle Amerika ve Avrupa’ da yükselişe geçen eğlence endüstrisinin kültürel biçimlerinin nasıl metalaştırıldığını ortaya koymak ve vurgulamak amacıyla kullandıkları…

Kültür Nedir?

Kültür Nedir?

Fransızcadan dilimize geçen Kültür kelimesi Türk Dil Kurumuna göre: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve…

hermenotik

Hermenötik | Yorumsamacılık Nedir ?

Hermenötik | yorumsamacılık | yorumbilim terimi Yunan mitolojisinde “Tanrı’nın buyruklarını insanların anlayabileceği bir dile çeviren ulak (haberci)”, Hermes kelimesinden üretilen bir terimdir. Geç Yunanca’da hermeneuia, “bilgece açıklama” manasında kullanılmıştır. Hermenotik…

önemli günler ve haftalar

Önemli Günler ve Haftalar

Önemli günler ve haftalar hayatın içinden gelmekte, hatırlanması hatta hiç unutulmaması gerekmektedir. Çünkü bizi biz yapan değerler geleceğimizi şekillendirmemiz de büyük öneme sahiptir. Bu hususta önemli günler ve haftaları yazımızda…

Göstergebilim Nedir?

İnsanların birbirleriyle iletişim için kullandıkları doğal diller (Türkçe gibi), davranışlar, çeşitli jestler, sağır-dilsiz alfabesi, görüntüler, trafik işaretleri, bir müzik yapıtı, bir resim, bir tiyatro gösterisi, bir film, reklam afişleri, moda,…

Word Yanlış Kelime Sözcük Değiştirme

Word programında çalışmalarımızda uzun uzun metinler arasında tek bir kelime veya sözcük yazım hatasını kolayca bulma, gerekirse değiştirme için yazımızdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Binlerce kelimelik bir word çalışmasında farkında…