placeholder

Dipnot Yöntemine Göre Kaynak Gösterme

Çalışmalarımızın özgünlüğü onun kalitesini ortaya çıkarmaktadır. Kaliteyi ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri de çalışmanızın intihal | çalıntı olup olmadığıdır. Bunun için çalışmalarda yararlandığımız eserleri mutlaka kaynakçada belirtmemiz gerekmektedir. Genellikle kullanılan kaynak ekleme yöntemleri dipnot ve apa (metin içi) dır. Ödevlerimizde veya tez çalışmalarımızda dipnot yöntemi mi yoksa apa yöntemimi kullanacağımıza, eğitim gördüğünüz kurumun yazım kılavuzuna bakarak öğrenebiliriz. Dipnot yöntemine göre kaynak göstermede umarız yazımız aydınlatıcı | bilgilendirici olmuştur.

Biçim olarak dipnotlar

 • 10 punto ile dipnotlar arasında boş satır olmadan,
 • Tek satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.
 • Dipnotlarda yer alan satırlar, ilk harfleri itibariyle aynı hizada olmalıdır.
 • Her dipnot, dipnot numarası ile aynı sayfada yer almalıdır.
 • Aynı sayfada bulunan dipnotlar, işaretli (yıldızlı) açıklamalardan önce gelmelidir.

Bir Esere İlk Başvuru

Bir esere ilk kez yapılan başvuruda, eser ile ilgili yazar adı, kitap adı, yayın yeri, yayın yılı vb.

tüm yayın bilgileri verilir. Sonraki başvurularda ise a.g.e. (adı gecen eser) ve a.g.m. (adı gecen

makale) kullanılır.

Yazar Adı:

 • Yazarın unvanı belirtilmeden önce adı, sonra soyadı yazılır ve baş harfleri büyük

olmalıdır.

 • Yazar, gerçek kişi olabileceği gibi, bir kurum veya kuruluş (fakülte, enstitü, bakanlık,

araştırma kurumu, vb.) da olabilir.

Kitap Adı:

 • Alıntı yapılan kitabın adı aynı şekilde ve koyu yazılmalıdır.
 • Kitabın başlığı ne kadar uzun olursa olsun değiştirilmeden olduğu gibi yazılır.

Yayına Hazırlayan, Editor, Çeviren vb.:

 • Editor, çevirmen vb. isimler kitap isminden sonra yazılır.

Cilt No:

 • Kitap ve dergilerde cilt numarası Romen rakamlarıyla yazılır. Cilt No büyük C harfiyle

kısaltılır. Dergilerin sayısı büyük S harfiyle kısaltılmalıdır.

Baskı Sayısı:

 • Bir eserin birden fazla yapılan baskıları 9. b. şeklinde, kısaltılarak belirtilir.

Yayınevi:

 • Yayınevinin isminin ardından gelen “Anonim Şirket” türünden şirket türü belirtilmez.

Yayın Yeri ve Yılı:

 • Eğer kitabın üzerinde yayın bilgileri yok ise, ‘y.y.’ (yayın yeri yok), (yayınevi yok) ve ‘t.y.’

(tarih yok) seklinde kısaltmalar ile açıklanmalıdır.

Sayfa Numarası:

 • Kaynağı tanıtıcı bilgiler virgülle ayrılır, en son sayfa numarası yazılır. Sayfa kelimesi

küçük “s” harfi ile kısaltılır ve örneğin s. 19 şeklinde gösterilir.

Aynı Esere Sonraki Başvurular

Bir eser ilk kez dipnotta gösterildikten sonra araya başka bir esere ait dipnot girmeden önce, yeniden aynı eserin bu kez başka bir sayfasının dipnotta gösterilmesi durumunda:

1 Adı Soyadı, Sinemada Anlam, İstanbul: X Yayınları, 2017, s.29.

2 a.g.e., s.35.

Bir eser ilk kez dipnotta gösterildikten sonra araya başka bir esere ait dipnot girmeden,

yeniden aynı eserin aynı sayfasının dipnotta gösterilmesi durumunda:

1 Adı Soyadı, Sinemada Anlam, İstanbul: X Yayınları, 2017, s.29.

2 a.g.e.

Bir eser ilk kez dipnotta gösterildikten sonra araya başka bir esere ait dipnot veya dipnotlar girdikten sonra, yeniden aynı esere ait bir sayfanın dipnotta gösterilmesi durumunda:

1 Adı Soyadı, Sinemada Anlam, İstanbul: X Yayınları, 2017, s.29.

2 Adı Soyadı2, Görsellik ve Estetik, İstanbul: X Yayınları, 2010, s.61.

3 Adı Soyadı, a.g.e., s. 54.

Soyadı Aynı Olan Birden Çok Yazar Olması

8 Adı Soyadı, Sinemada Anlam, İstanbul: X Yayınları, 2017, s.29.

15 Adı2 Soyadı, Yeşilçam ve Türk Sineması, İstanbul: Xy Yayınları, 1999, s.56.

19 Adı Soyadı, a.g.e., s. 96.

Aynı Yazarın Birden Çok Eserinin Olması

6 Adı Soyadı, Sinemada Anlam, İstanbul: X Yayınları, 2017, s.29.

8 Adı Soyadı, Görüntü Üzerine, İstanbul: X Yayınları, 2017, s.78.

12 Soyadı, Sinemada…, a.g.e., s. 32.

Diğer Dipnot Örnekleri

Tek Yazar:

1 Adı Soyadı, Sinemada Anlam, İstanbul: X Yayınları, 2017, s.29.

İki Yazarlı:

1 Adı Soyadı ve Adı Soyadı2, Sinema Üzerine, İstanbul: X Yayınları, 2010, s.9.

Üç Yazarlı:

1 Adı Soyadı, Adı Soyadı2 ve Adı Soyadı3, Türk Sineması Klasikleri, İstanbul: XY Yayınları, 2009, s.29.

Üçten Fazla Yazar:

1 Adı Soyadı vd., Sinema Televizyon El Kitabı, İstanbul: X Yayınları, 2010, s.30.

Yazar Adı Yoksa:

1 Avrupa’ da Dil Oğrenimi, Avrupa, Aralık, 1978, s. 15.

Derleyen:

1 Adı Soyadı, Adı Soyadı2 ve Adı Soyadı3 (der.), Medya ve Sinema: Seçme Yazılar,

İstanbul: X Yayınları, 1999, s. 48.

Süreli Yayınlar (Makale):

1 Adı Soyadı, “Makale İsmi (Makalenin ismi kısaltılmadan olduğu gibi tırnak içerisine yazılmalıdır.)”, X Dergisi, Y. 1, S.11 (Haziran 2017), s.19.

Kongre vb. Bildirileri:

1 Adı Soyadı, “Kongre veya Bildirinin Başlığı”, Kongrenin Adı, Hangi Kurumda Yapıldığı, Kongrenin Yapıldığı İl, Kongre Tarihi, Sayfa Numarası s. 32.

Kişisel Görüşme:

1 Adı Soyadı, Kişisel Görüşme, 2017.

Gazeteler:

1 X Gazetesi, 18,06.2004, s. 4.

2 Adı Soyadı, “Yazının veya Haberin Başlığı”, X Gazetesi, Y.85, S.9696, 14.06.2017, s.3.

Yayınlanmamış Tezler:

1 Adı Soyadı, “Tezin İsmi”, (Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı, Bölüm isimleri Yayınlanmamış Yükseklisans / Doktora Tezi), İstanbul, 2017, s.196.

İnternet Kaynakları:

Aranan Konu, Terim vb. : Link (tarayıcınızdaki linki kopyalayıp yapıştırmalısınız), (Erişim Tarihi 19.06.2017)

Dipnot Yöntemine Göre Kaynakça Düzenleme

Dipnot yöntemine göre kaynakça düzenlenirken;

 •       Kaynaklar kategorilere ayrılmalıdır,
 •      Yazarların soyadı adlarının önüne gelmelidir, aralarında virgül olmalıdır,
 •      Sıralama yazarların soyadına göre alfabetik olarak yapılmalıdır,
 •      Kullanılan kaynağın sayfa numarası kaldırılmalıdır,

KAYNAKÇA

KİTAP

Soyadı, Adı,  Sinemada Anlam, İstanbul: X Yayınları, 2017

Soyadı2, Adı, Görsellik ve Estetik, İstanbul: X Yayınları, 2010

SÜRELİ YAYIN

Soyadı, Adı, “Makale İsmi (Makalenin ismi kısaltılmadan olduğu gibi tırnak içerisine yazılmalıdır.)”, X Dergisi, Y. 1, S.11 (Haziran 2017)

GAZETE

X Gazetesi, 18,06.2004
Soyadı, Adı, “Yazının veya Haberin Başlığı”, X Gazetesi, Y.85, S.9696, 14.06.2017

İNTERNET

“Aranan Konu”, Terim vb. : Link (tarayıcınızdaki linki kopyalayıp yapıştırmalısınız), (Erişim Tarihi 19.06.2017)

Tüm video derslerimiz için youtube kanalımız video dersler sayfamız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir