akademik çalışma
Alanyazın | Literatür Taraması Nasıl Yapılır?

Alanyazın | Literatür Taraması Nasıl Yapılır?

Alanyazın diğer bir adıyla literatür taraması denildiği zaman genellikle üzerinde çalışılan sorunun kavramsal alanının belirlenmesine yönelik araştırmaların neticelerinin gözden geçirilmesi olarak anlaşılmalıdır.

Alanyazın | literatür taraması; bir konuyla ilgili daha önceden ortaya konulmuş bilgileri çalışmanın amacına uygun bir biçimde incelemek ve değerlendirmektir. Bu doğrultuda, belirli bir konu hakkında akademik olarak güvenilir, yetkin kişiler tarafından yayınlanmış olan çalışmaların incelenmesidir. Yani alanyazın | literatür; bir konu hakkında oluşturulmuş kaynakların toplamıdır.

  • Dergi makaleleri,
  • Kitaplar,
  • Denemeler,
  • İnternet siteleri (kaynakça gösteren siteler tercih edilmelidir.)
  • Sesli veya görüntülü görüşmeler, röportajlar,
  • Teknik raporlar,
  • Konferans bildirileri vb.
    Yukarıda belirtilen başlıklar alanyazın taramasında kullanılabilir kaynaklardır. Bilimsel çalışmalarda bu kaynakların akademik olanlarına öncelik ve ağırlık verilmelidir.

Alanyazın | Literatür Taraması Yapmanın Amaçları

Bu amaçların başında bir araştırmacının kelime bilgisini, teorik bilgisini, olgularıyla birlikte çalışmanın esas değişkenlerini, çalışma alanı hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını bu bilgisini çalışmasında göstermesinin en önemli evresidir. Bunların haricinde;

• Araştırma probleminin sınırlarının belirlenmesinde,

• Yeni araştırma soruları bulunmasında,

• Çalışması için gereksiz yaklaşımlardan kaçınmasında,

• Metodolojik bakış açıları kazanmasında,

• İlerideki araştırmaları için önerilerin belirlenmesinde,

• Temellendirdiği kuramı için destek sağlamasında (Hart 1998), araştırmaya yardımcı olacaktır.

Kaynakça

Hart, C. (1998). Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. Londra: Sage

Tüm video derslerimiz için youtube kanalımız video dersler sayfamız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir