Küreyerelleşme | Glocalizition
Küreyerelleşme Nedir? Küreyerelleşme esasında organizasyonların küresel ölçekte düşünüp yerel ölçekte davranmalarıdır.

Küreyerelleşme | Glocalization Nedir?

Oxford Üniversitesi’nin ‘Yeni Kelimeler Sözlüğü’nde küreyerelleşme, Japon kökenli bir kelime olan “Dockhaku” dan türediği belirtilmektedir. Bu sözlüğe göre “Dockhaku” kelimesi tarımda kullanılan genel yöntemlerin yerel şartlara uyarlanması anlamına geldiği de belirtilmektedir. Dockhaku kelimesi zaman içerisinde kavramlaşarak, küreselleşmenin yayıldığı bir başka coğrafyayı hatırlatırcasına Japon işletme terimi haline gelmiştir. Küreyerelleşme | Glocalization kavramının anlamı mikro pazarlama yöntemlerinde giderek farklılaşan pazarlar için küresel boyutta mal ve hizmet üretimine dönüşmüştür.

Küreyerelleşme | Glocalization | Glokalleşme , popüler bir kültür kavramı olarak da algılanmaktadır. ‘Küresel düşün, yerel davran’ gibi bir takım sloganlar ile birlikte kullanılan sosyo-politik bir kavram haline dönüşmüştür. Bu bağlamda uluslararası firmalar mal ve hizmetlerini satmak için girdikleri yerel piyasalarda, bu piyasaların şartlarına ayak uydurmak zorundadırlar. Temelde küresel bir politika gütmelerine karşın, girdikleri yeni piyasanın yerel koşullarına göre evrilmektedirler.

Diğer bir ifadeyle özünde küresel prensipler olan firmaların bulundukları yerel şartlara göre, yerel uygulamaların sentezini yapmaları gerekmektedir. Bu sentezi uygulamaları küreyerelleşmenin özünü ticari tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıdaki bilgileri toparlayacak olursak, küreyerelleşme “uluslararası ilişkilerde küresel gerçeklerden hareket ederek yerel ölçekte küresel düşünmeyi ifade eder. Bu düşünce temelinde içe kapanıklık yerine dışa açılmayı, dünya ekonomileriyle birleşmeyi barındırmaktadır. Küreyerelleşme esasında organizasyonların küresel ölçekte düşünüp yerel ölçekte davranmalarıdır. Küresel ürün ve hizmetlerin yerel ihtiyaçlara göre dönüştürülmesini gerçekleştiren küresel firmaların başarıya hızlıca ulaştıkları gözlemlenmektedir.

Literatür incelendiğinde Küreyerelleşme | Glocalization kavramının karşısında, Ritzer’in önerdiği Groballeşme kavramının olduğu görülmektedir.

Tüm video derslerimiz için youtube kanalımız video dersler sayfamız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir