Küreselleşme | Globalleşme Nedir?
Küreselleşme | Globalleşme Nedir?

Küreselleşme | Globalleşme Nedir?

Küreselleşme Globalleşme

Dünyanın bir ucunda oluşmakta olan olayların, alınmış kararların, yapılan çalışmaların veya etkinliklerin, yöresel veya ulusal sınırlar ötesindeki dünyanın öbür ucundaki toplumları etkileyebilmesi küreselleşme kavramı ile açıklanabilir. Bu süreçte kitle iletişim araçlarının (kia) yaygınlaşması ile beraber, ülkelerin ve toplumların ekonomik, politik ve kültürel ölçekte çok yönlü olarak iç içe geçtiği gözlemlenmektedir.

Bir yapı veya bir sistem, zamanla artan sayıda insanı eş zaman içerisinde çeşitlenen biçimlerde ve aynı anda etkiliyorsa, bu yapı küreselleşmenin diğer adıyla globalleşmenin ta kendisidir (Friedman, 2000, s. 49).

Küreselleşmeyi tanımlamak için kendine has teknolojiler olmazsa olmazdır; Bilgisayar tabanlı sayısallaşma, dijitalleşme, uydu üzerinden iletişim, minyatürleşme, fiberoptik altyapı ve internet bunların başında gelmektedir. Teknolojideki yenilikler küreselleşme perspektifinin ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur (Friedman, 2000, s. 31).

Küreselleşmeyi |Globelleşme kapitalizm’in evrimleşmesi olarak gören Castells’e göre; Dünya ekonomisi enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sağladığı alt yapı temelinde hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların uygulamaya koyduğu devlet denetiminin kaldırılması ve serbestleştirme politikalarının sonuç verici desteği ile ancak yirminci yüzyılın geç dönemlerinde gerçekten küreselleşmiştir (Castells, 2014, s. 367).

Küreseleşmenin Dönemleri

  • Birinci kürselleşme dönemini coğrafi keşiflerden yani 1490 yıllarından başlatarak 1870’li yıllarla kadara uzatılabilinmektedir. (Coğrafi Keşifler-Sömürgecilik)
  • 1870’lerde ortaya çıkan sanayi devriminin yarattığı yenilikçi teknolojinin hemen akabinde yaşanan dönüşümlerle beraber 1890’lı yıllardan itibaren başlayan dönem ikinci küreselleşme | globalleşme dönemi olarak tanımlanmaktadır.. (Ham madde ihtiyacını karşılamak, Pazar oluşturmak, Taylorizm, Fordizm)
  • 1970’li yıllardan itibaren dünya ekonomisinde yaşanan Bretton-Woods para sisteminin çökmesi, serbestleşme, dövizde dalgalı kura geçiş gibi dünya siyasetinde görülen değişikliklerle günümüze kadar yansıyan süreç üçüncü küreselleşme dönemi olarak adlandırılmaktadır (Bayram, 2013, s. 237-239).

KAYNAKÇA

  • Bayram, Yrd.Doç.Dr. Yavuz, Uluslararası Toplum Dergisi Cilt: 2, Yıl: 2, Sayı: 3 (2013/1)
  • Castells, M. (2014). Küresel Enformasyon Kapitalizmi. D. Held, & A. McGrew içinde, Küresel Dönüşümler,Büyük Küreselleşme Tartışması (E. Sarıtaş, Çev.). Ankara: Phoenix.
  •  Friedman, T. L. (2000). Lexus ve Zeytin Ağacı :Küreselleşmenin Geleceği. (E. Özsayar, Çev.) İstanbul: Boyner Holding Yayınları.

Tüm video derslerimiz için youtube kanalımız video dersler sayfamız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir