intihal plagiarism
İntihal, Fikir Hırsızlığı, Plagiarism

İntihal, Fikir Hırsızlığı, Plagiarism

intihal | plagiarism , başkalarına ait olan eserlerden belli bölümleri alıp kendisinin gibi gösterme ya da başkalarının konusunu benimseyip uygun olmayan bir şekilde kullanma olarak tanımlanabilir. İntihal Plagiarism tabiri caizse fikir hırsızlığıdır. Başka birinin herhangi bir konuda söylemiş veya yazmış olduğu sözleri o kişiye bir atıfta bulunmadan kendi sözüymüş gibi yansıtması intihalin en geniş tanımıdır.

İNTİHAL SAYILAN DURUMLAR NELERDİR?

intihal | plagiarism somutlaştırmaya çalışırsak, sınavlarda kopya çekmek diyebiliriz. Başka bir öğrencinin ödevini kendi ödevi olarak teslim etmek, para karşılığı ödev yaptırmak, kaynak belirtmeden veya kişiye atıfta bulunmadan alıntı yapmak ve bunu kendi eseriymiş gibi göstermek, kaynak belirtmek veya kişiye atıfta bulunup alıntıyı hatalı bir şekilde göstermek, intihale sebep olmaktadır.

İNTİHAL NEDEN YAPILIR?

Kanımızca intihal | plagiarism ‘in en önemli nedeni zamanın olmaması veya kısıtlı olmasıdır. Kişinin seçtiği konuya uygun şekilde yazacak argümanlarının ya da yeterli altyapısının olmaması, yüksek notlar almak istemesi, öz güven sorunu, danışmanı ile arasında yeterli iletişimin olmaması, belki de en önemlisi yaptığının intihal olduğunu bilmemesi kişiyi intihale sürükleyebilmektedir.  

İNTİHAL ÖNLENEBİLİR Mİ?

Kanımızca intihalin önlenebilmesi için kişilere akademik yazım becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Kişi gerekli yazma disiplinini edinerek, kendi yazım tarzını çalışmalarına yansıta bilecektir. İntihal kasten veya bilmeyerek yapılan bir eylemdir.  Ne var ki, bilmeyerek bile olsa intihal suçunun işlenmesi kişilerin ve kurumların akademik saygınlığına gölge düşürecek, akademide haksız rekabete yol açacaktır.

İNTİHALİN YAPTIRIMI NEDİR?

İntihalin, okuldan uzaklaştırılma, okuldan atılma, disiplin cezası alma, akademik unvanın yitirilmesi vb. çok net yaptırımları söz konusudur.

Tüm video derslerimiz için youtube kanalımız video dersler sayfamız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir