Self Oryantalizm | Öz Oryantalizm
Self Oryantalizm | Öz Oryantalizm

Self Oryantalizm | Öz Oryantalizm

Self Oryantalizm | Öz Oryantalizm

Batının Doğuyu araştırması, kendi normlarına göre yeniden değerlendirmesi olarak özetlenebilecek olan Oryantalizmin bir başka boyutu da Self Oryantalizm | Öz oryantalizm| ‘dir.  Özünde Doğu-Batı ikileminde düşünülmeyen bu kavram, Doğulu toplumların kendi kendini (batı gözüyle) doğululaştırması olarak yeni bir bakış açısı oluşturmaktadır. Oryantalizm ile Self Oryantalizmi birbirinden ayıran ince nokta budur.

Self Oryantalizm | Öz oryantalizm| kelime anlamı itibarı ile “kendi kedini Doğululaştırmaktır”. Bu bağlamda self oryantalizmi şu şekilde ifade edebiliriz: Self oryantalizm, Batılı değerler sistemi içinde, batıya göre kendini açıklama | temsil etme | kendi kültürünün temsilini büyük ölçüde çarpıtmaktır. Diğer taraftan Doğulu birinin, kendi Doğulu kültürel imgelem ve referanslarını, Batılı hermenötik çember vasıtasıyla yorumlaması, Self Oryantalizmi | Öz oryantalizm| oluşturur (Bezci & Çiftci, 2012, s. 143)

Self oryantalizmin | Öz oryantalizm| kavramlaştırılması hususunda “Oryantalizmin modernleşme veya modernleştirilme dinamikleri yoluyla içselleştirilen bir ürünü olan self oryantalizm, oryantalizmin bütün risklerini taşımakta ve bu sebepten dolayı genellemeleri içselleştiren, onlara kendi argümanlarıyla karşı koyan veya onları yeniden üreten hileli bir uğraştır” (Leshkowich & Jones, 2003, s. 285).

Self oryantalist | Öz oryantalist | süreci anlamak, kavramı analiz etmek kadar büyük önem arz etmektedir. Zira self oryantalist değerler dizisi süreç takip edildiğinde daha net gözler önüne serilecektir. Self oryantalizmi oluşturan ilk adımı Batı ile ilk teması kuranlar atmaktadır. Doğulu toplumlarda bu temasın oluşturduğu netice Batılı anlamda bir entelektüel bir canlanma olarak değer kazanmaktadır. Batılı değerlerin kendi değerlerinden üstün olduğu inancı bu canlanmanın temelini oluşturmaktadır. Batıda olduğu gibi kendi toplumunda kültürel bir içsellik ve homojenlik arayışı yüzyıllardır bir arada yaşayan farklılıkların ortadan kaldırıldığını düşündürmektedir (Bezci & Çiftci, 2012, s. 161).

Kaynakça

Bezci, B., & Çiftci, Y. (2012). Self Oryantalizm: İçimizdeki Modernite Ve/Veya İçselleştirdiğimiz Modernleşme. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), 139-166.

Leshkowich, A., & Jones, C. (2003). What happens When Asian Chic Becomes Chic in Asia. Fashion Theory, 281-300.

Tüm video derslerimiz için youtube kanalımız video dersler sayfamız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir