Arduino Klon Ch340 | Ch341 Windows Driver

Arduino kart driver | sürücüleri windosw sürümlerine göre farklılıklar gösterebilmekte, bazı durumlarda windows güncellemerinden sonra kart driveri görme sorunları ortaya çıkabilmektedir. Windows işletim sistemi için Arduino Klon Ch340 | Ch341…

akademik çalışma

Alanyazın | Literatür Taraması Nasıl Yapılır?

Alanyazın diğer bir adıyla literatür taraması denildiği zaman genellikle üzerinde çalışılan sorunun kavramsal çerçevesinin ve bu konuyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarının gözden geçirilmesi olarak anlaşılır. Alanyazın | literatür taraması; bir…

Küreyerelleşme | Glocalizition

Küreyerelleşme | Glocalization Nedir?

Oxford’un ‘Yeni Kelimeler Sözlüğü’nde küreyerelleşme, Japon kökenli bir kelime olan “Dockhaku” dan üretildiği belirtilmektedir. Sözlükte “Dockhaku” kelimesinin tarımda kullanılan genel yöntemlerin yerel şartlara uyarlanması anlamına geldiği de belirtilmektedir. Dockhaku kelimesi…

kültür endüstrisi

Kültür Endüstrisi Nedir?

Kültür Endüstrisi kavramını Adorno ve Horkheimer’ın, 19. yüzyılın sonu 20.yüzyılın başlarında özellikle Amerika ve Avrupa’ da yükselişe geçen eğlence endüstrisinin kültürel biçimlerinin nasıl metalaştırıldığını ortaya koymak ve vurgulamak amacıyla kullandıkları…

Kültür Nedir?

Kültür Nedir?

Fransızcadan dilimize geçen Kültür kelimesi Türk Dil Kurumuna göre: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve…

hermenotik

Hermenötik | Yorumsamacılık Nedir ?

Hermenötik | yorumsamacılık | yorumbilim terimi Yunan mitolojisinde “Tanrı’nın buyruklarını insanların anlayabileceği bir dile çeviren ulak (haberci)”, Hermes kelimesinden üretilen bir terimdir. Geç Yunanca’da hermeneuia, “bilgece açıklama” manasında kullanılmıştır. Hermenotik…

önemli günler ve haftalar

Önemli Günler ve Haftalar

Önemli günler ve haftalar hayatın içinden gelmekte, hatırlanması hatta hiç unutulmaması gerekmektedir. Çünkü bizi biz yapan değerler geleceğimizi şekillendirmemiz de büyük öneme sahiptir. Bu hususta önemli günler ve haftaları yazımızda…

Göstergebilim Nedir?

İnsanların birbirleriyle iletişim için kullandıkları doğal diller (Türkçe gibi), davranışlar, çeşitli jestler, sağır-dilsiz alfabesi, görüntüler, trafik işaretleri, bir müzik yapıtı, bir resim, bir tiyatro gösterisi, bir film, reklam afişleri, moda,…